Retourzendignen

Retourzendingen

Goederen mogen uitsluitend retour gezonden worden na schriftelijke toestemming (E-mail, fax, brief) van Gatapex Benelux. Dit dient te worden gedaan in de originele verpakking en op kosten van de verzender. Alle niet aangemelde en of goedgekeurde retourzendingen zullen door ons worden geweigerd. Voor overige voorwaarden verwijzen wij naar de algemene voorwaarden op onze site.